The Human Vapor

The Human Vapor

Gasu ningen dai ichigo (1960)

Crew :

Voir l'équipe au complet

Casting :

Tatsuya Mihashi
Tatsuya Mihashi Detective Okamoto
Kaoru Yachigusa
Kaoru Yachigusa Fujichiyo Kasuga
Yoshio Tsuchiya
Yoshio Tsuchiya Mizuno, the Librarian / The 'Vapor Man'
Keiko Sata
Keiko Sata Reporter Kyoko
Hisaya Itô
Hisaya Itô Police Scientist
Yoshifumi Tajima
Yoshifumi Tajima Sergeant
Yoshio Kosugi
Yoshio Kosugi Mean Detective
Fuyuki Murakami
Fuyuki Murakami Dr. Sano
Bokuzen Hidari
Bokuzen Hidari Jiya
Takamaru Sasaki
Takamaru Sasaki Police Chief
Minosuke Yamada
Minosuke Yamada Official
Tatsuo Matsumura
Tatsuo Matsumura Editor Ikeda
Ko Mishima
Ko Mishima Detective Fujita
Kôzô Nomura
Kôzô Nomura Kyoko's Fellow Reporter
Ren Yamamoto
Ren Yamamoto Nomura the Robber
Someshô Matsumoto
Someshô Matsumoto Fujichiyo's Teacher
Yasuhisa Tsutsumi
Yasuhisa Tsutsumi Bank Manager
Shôichi Hirose
Shôichi Hirose Burly Guard
Tetsu Nakamura
Tetsu Nakamura Journalist
Toki Shiozawa
Toki Shiozawa Wife
Takuzô Kumagai
Takuzô Kumagai Kajimoto
Kamayuki Tsubono
Kamayuki Tsubono Policeman Ozaki
Yutaka Oka
Yutaka Oka Cop
Yukihiko Gondô
Yukihiko Gondô Shooting Guard
Akio Kusama
Akio Kusama Cop
Mitsuo Matsumoto
Mitsuo Matsumoto Member of crime laboratory
Hideo Shibuya
Hideo Shibuya Audience member
Junpei Natsuki
Junpei Natsuki Bystander
Haruo Nakajima
Haruo Nakajima Transitional Vapor Man
Voir le casting complet

Images du film :

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

  • The Human Vapor