Matango

Matango

Matango (1963)

Crew :

Casting :

Akira Kubo
Akira Kubo Kenji Murai - Professor
Kumi Mizuno
Kumi Mizuno Mami Sekiguchi - Singer
Hiroshi Koizumi
Hiroshi Koizumi Naoyuki Sakuta - Skipper
Kenji Sahara
Kenji Sahara Senzô Koyama - Sailor
Hiroshi Tachikawa
Hiroshi Tachikawa Etsurô Yoshida - Writer
Yoshio Tsuchiya
Yoshio Tsuchiya Masafumi Kasai - Owner
Miki Yashiro
Miki Yashiro Akiko Sôma - Student
Hideyo Amamoto
Hideyo Amamoto Skulking Transitional Matango
Takuzô Kumagai
Takuzô Kumagai Doctor (as Jirô Kumagai)
Akio Kusama
Akio Kusama Police Personnel
Yutaka Oka
Yutaka Oka Doctor
Keisuke Yamada
Keisuke Yamada Doctor
Kazuo Higata
Kazuo Higata Police Personnel
Katsumi Tezuka
Katsumi Tezuka Police Personnel
Haruo Nakajima
Haruo Nakajima Matango
Voir le casting complet

Images du film :

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

  • Matango