Dragon Gate Inn

Dragon Gate Inn

???? (1967)

Crew :

Casting :

Shih Jun
Shih Jun Hsiao Shao-Tzu
Pai Ying
Pai Ying Tsao Shao Chin
Polly Kuan
Polly Kuan Miss Chu Huei
Miao Tian
Miao Tian Pi Shao-Tung
Sit Hon
Sit Hon Chu Chi, dressed in orange
Cho Kin
Cho Kin General Wu Ning
Go Ming
Go Ming Bookeeper at inn
Got Siu-Bo
Got Siu-Bo Waiter at inn
Ko Fei
Ko Fei

Images du film :

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

  • Dragon Gate Inn