Shield of Straw

Shield of Straw

Wara no tate (2013)

  • Sortie FR : 20/05/2013

Crew :

Casting :

Nanako Matsushima
Nanako Matsushima Atsuko Shiraiwa
Tatsuya Fujiwara
Tatsuya Fujiwara Kunihide Kiyomaru
Takao Osawa
Takao Osawa Kazuki Mekari
Tsutomu Yamazaki
Tsutomu Yamazaki
Masatô Ibu
Masatô Ibu
Gorô Kishitani
Gorô Kishitani
Kento Nagayama
Kento Nagayama

Images du film :

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

  • Shield of Straw