Black Butler

Black Butler

??? (2014)

Crew :

Casting :

Hiro Mizushima
Hiro Mizushima Sebastian
Ayame Gouriki
Ayame Gouriki Kiyoharu Genpo / Shiori
Mizuki Yamamoto
Mizuki Yamamoto Maid Rin
Yuka
Yuka Hanae Wakatsuki
Yu Shirota
Yu Shirota Charles Bennett Sato
Masato Ide
Masato Ide Shinpei Kuzo
Gorô Kishitani
Gorô Kishitani Saneatsu Nekoma

Images du film :

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

  • Black Butler
  • Black Butler
  • Black Butler
  • Black Butler