Godzilla vs Hedorah

Godzilla vs Hedorah

Gojira tai Hedora (1971)

  • Budget : 250 000 $

Crew :

Casting :

Akira Yamauchi
Akira Yamauchi Dr. Yano
Toshie Kimura
Toshie Kimura Toshie Yano
Hiroyuki Kawase
Hiroyuki Kawase Ken Yano
Keiko Mari
Keiko Mari Miki Fujiyama
Toshio Shiba
Toshio Shiba Yukio Keuchi
Yukihiko Gondô
Yukihiko Gondô Mean General
Eisaburo Komatsu
Eisaburo Komatsu Fisherman
Tadashi Okabe
Tadashi Okabe Scientist
Wataru Ômae
Wataru Ômae Helpless Police Officer
Susumu Okabe
Susumu Okabe Interviewer
Haruo Nakajima
Haruo Nakajima Gojira
Kenpachiro Satsuma
Kenpachiro Satsuma Hedora
Voir le casting complet

Images du film :

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

  • Godzilla vs Hedorah
  • Godzilla vs Hedorah
  • Godzilla vs Hedorah
  • Godzilla vs Hedorah