Inuyashiki

Inuyashiki

????? (2018)

Crew :

Casting :

Noritake Kinashi
Noritake Kinashi Ichiro Inuyashiki
Takeru Sato
Takeru Sato Hiro Shishigami
Kanata Hong?
Kanata Hong? Naoyuki Ando
Fumi Nikaidô
Fumi Nikaidô Shion Watanabe
Ayaka Miyoshi
Ayaka Miyoshi Mari Inuyashiki
Nayuta Fukuzaki
Nayuta Fukuzaki Takeshi Inuyashiki
Mari Hamada
Mari Hamada Marie Inuyashiki
Yuki Saito
Yuki Saito Yuko Shishigami
Yûsuke Iseya
Yûsuke Iseya Detective Hagihara