Katia Boutin

Katia Boutin

Dialogue Editor, Doubleurs

  • Blood Ties (2013)
  • Taken 3 (2015)

Dialogue Editor :

  • (2013) Blood Ties

Doubleurs :

  • (2015) Taken 3