Miriam Margolyes

Miriam Margolyes

Acteur

18/05/1941 Oxford, England