Takashi Shimura

Takashi Shimura

Acteur

12/03/1905 - 11/02/1982 Ikuno, Hyogo, Japan